Převíjení motorů

Zabýváme se především opravami synchronních a asychronních elektromotorů. Jde hlavně o převíjení poškozených zařízení a dalších souvisejících oprav na tomto druhu elektrických strojů. K samotnému poškození dochází z několika důvodů. Častým zdrojem poruch je mezi závitový zkrat nebo též vniknutí kapaliny do statoru. Stroj se může také porouchat vlivem poddimenzování a následnému tepelnému přetížení. Závadu mohou způsobit i ložiska, která jsou podstatnou součástí elektromotoru.

Opravujeme motory do výkonu 50 kW.

 

Dále převíjíme vysokofrekvenční motory a statory. ( vysokofrekvenční motory – olepovačky, el. nářadí, průmyslové stroje ), brzdy, cívky atd..

 

m1 m2 m3